for English click here       

thumb_Resim_1Kök kanalı tedavisi başarısız olduğunda ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak kimi zaman diş köklerinin uçlarında iltihabi alanlar ya da kistler oluşabilir (Resim 1). Dişleri çekmeden tedavi edebilmek için bu gibi durumlarda kök ucundaki hastalıklı doku kesilerek uzaklaştırılır. Bu tedavi; apikal rezeksiyon, endodontik mikrocerrahi ya da apisektomi olarak isimlendirilir.

Diş hassas veya derin çürüklü hale geldiğinde, kök kanal tedavisi yapılarak dişin içindeki hastalıklı dokuyunun temizlenmesi gerekir. Bu dokular diş kökünün ortasında bir kanalda yer alır. Kök kanalı tedavisi için dişin kuron bölümünde giriş deliği hazırlanır ve küçük enstrümanlarla kanala girilerek içindeki dokular (sinir vs) uzaklaştırılır, kanal içi antiseptik solüsyonlar ile yıkanarak temizlenir ve küçük eğelerle genişletilir. Daha sonra kök kanalı; iritasyona, enfeksiyona ve çevre kemik dokulardan gelebilecek sızıntıya karşı, bir kanal dolgu materyali ile doldurulur. Yani kök kanal tedavisinin iki amacı vardır: kanal içindeki dokuyu uzaklaştırmak ve kök ucuna yakın olarak kanalı doldurmak. Kanal tedavisinin başarısız olduğu durumlarda ve kök çevresinde kist ya da iltihabi değişiklikler olduğunda apikal rezeksiyon uygulanabilir.

Kök kanalı tedavisi çeşitli nedenlerle başarısız olabilir: En sık görülen başarısızlık nedeni kök ucundan kanal dolgusunun taşması ile ilgilidir. Kimi kez de kök kanalı çeşitli yan kanallar da  içeriyor olabilir ki bunları geleneksel yöntemle göremeyiz. Bu yüzden bazı dişler geleneksel kök kanal tedavi teknikleri ile başarılı şekilde tedavi edilemeyebilir. Kök kanalı tedavisi başarısızlığını sızıntı varlığı ve kök ucundaki enfeksiyonun sürekliliği gösterir. Bu problem bazı müdahaleler olmaksızın düzelmez ve çözülmez. Antibiyotik kullanımı uzun vadede başarılı bir çözüm değildir çünkü enfeksiyon etkeni uzaklaştırılmamıştır.  

Kanal tedavisi başarısız olduğunda; bir seçenek, dişi çekmek olacaktır. Bunun ardından yapılacak protezler dişi tedavi etmekten birkaç kat daha pahalıya mal olacaktır. Ayrıca hiçbir şey  doğal dişin yerini tutamaz.

İkinci seçenek, kanal tedavisinin geleneksel tekniklerle tekrarlanmasıdır. Kanal tedavisi yapılmış diş genellikle bir kuronla restore edilmiştir. Retreatment (kök kanal tedavisinin tekrarlanması) dişin tepesinde geniş bir delik oluşturacağı için kuronun değiştirilmesi gerekecektir. Bu da ilave masraf yaratır.

Üçüncü seçenek apikal cerrahidir (Apikoektomi). Bu yöntemle kök ucu; dişetleri kesilerek açığa çıkarılır, kök ucundaki hastalıklı dokular küçük bir kök ucu parçasıyla birlikte uzaklaştırılır ve ardından kök kanalı temizlenip doldurulur (Resim 1-a). Dişeti tekrar yerine kapatılarak dikilir. İyileşme sürecinin ardından dişeti normal haline döner. Birkaç ay sonra kemikteki boşluk, iyileşme süreci tamamlandığında yeni kemikle dolacaktır (Resim 1-b).

Bu şekilde ameliyat edilerek kurtarılmış dişler uzun yıllar hizmet verebilir. Apikoektomi cerrahi bir prosedür olduğu için postoperatif bir iyileşme sürecine ihtiyaç olacaktır. Cerrahi lokal anestezi, iv sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. 

 
Buradasınız  : Anasayfa Apikal Rezeksiyon